Phun mày và thêu lông mày là hai phương pháp làm đẹp chân mày