Mình còn nhớ, khoảng 10 năm về trước, lúc ấy khi mình học tiếng